Řidičský průkaz sk. "B"

Jak se přihlásit

Pokud jste se rozhodli pro kurz v naší autoškole, potom musíte nejprve splnit zejména tyto zákonem stanovené podmínky:

 • podat písemnou žádost
 • splnit podmínku věku pro skupinu B: začít výuku a výcvik lze 18 měsíců před dovršením věku 18-ti let
 • doložit zdravotní způsobilost (viz Posudek o zdravot. způsobilosti)
 • mít na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, který doloží:
  • český občan zpravidla občanským průkazem
  • cizinec z EU či EHP potvrzením o přechodném pobytu z cizinecké policie
  • cizinec ze třetí země dlouhodobým vízem
  • diplomat nebo technického personálu ambasády odpovídajícím průkazem
 • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu řízení (čestné prohlášení na žádosti)

(v případě jakýchkoli nejasností Vám poradíme)

Zdravotní způsobilost

Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře (strojem, tiskacím písmem). Dále musí být na razítku uveden text "praktický lékař".

Podle zákona č. 361/2000 Sb. smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče nebo kterýkoli praktický lékař.

Přijetí do výcviku a zahájení kurzu

Pokud máte vyplněnou žádost a potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti kontaktujte nás s možným termínem zahájení kurzu.

Výcvik může být zahájen poté, kdy v autoškole odevzdáte vyplněnou "Žádost o řidičské oprávnění" a "Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení".

Osoby mladší 18 let musí mít na žádosti souhlas svého zákonného zástupce.

Dále je třeba před zahájením kursu uhradit kursovné nebo přiměřenou zálohu.